מה ההגדרה של רגרסיה? איך היא מתבטאת ומה ההבדל בינה לבין פלאטו? איך מתחילים לטפל ומה הפתרונות האפשריים.