מאז הפעם הראשונה בה תהה על סוגיית איחוד ופירוק רשימות מועמדים לכנסת כשהיה בן 13 עברו מספר שנים, וממש בימים אלה עומל גונן אילן על עבודת התזה שלו במסגרת התואר השני במשפטים בביה"ס רדזינר בהנחייתו של פרופ' יניב רוזנאי שעוסקת ממש בנושא זה.

גונן מפרט את הסוגים השונים של רשימות מועמדים הקיימות בישראל, מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן, ופורט את המסגרת הנורמטיבית המאפשרת את המצב הקיים, זאת תוך סקירת דוגמאות למצבים מוזרים והזויים יותר ופחות מהמציאות הפוליטית בישראל הנובעת, בין היתר, מתופעת האיחודים והפירוקים של רשימות המועמדים לכנסת.