ראיונות שערכה נעמי בייזרמן בכנס של מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית, משפט ואתיקה בשיתוף פעולה עם ארגון שורת הדין.
אורחות במשדר המיוחד: עו"ד ניצנה דרשן לייטנר, עו"ד אמי פלמור, עו"ד דין טל- אור כהן מונטמאיור ופרופ׳ קרין נהון.