האם יש לבטל חוק יסוד? האם היועצת המשפטית לממשלה טועה בגישתה? האם ראש הממשלה הפר את הסכם ניגוד העניינים? האם תהיה לישראל אי פעם חוקה? ואיך כל זה קשור ל״ צ'ולנט״ ו״סְכִינָה״?