שיחה מיוחדת ומרתקת לזכרו של פרופ' אמנון רובינשטיין ז"ל בין עו"ד ד"ר אביגדור (דורי) קלגסבלד, יו"ר מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים לפרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר וחתן פרס ישראל לחקר המשפט.

על הפרק – אקדמיה מעורבת, הוראת המשפטים בישראל, הרפורמה בהשכלה הגבוהה וגם – על חבורת "נערי רובינשטיין"