טל דרור, ספיר רזניק ומאיר קרקוקלי – סטודנטים בתוכנית הזירה לשינוי חברתי, התיישבו לשיח כן ואמיתי על חשיבות ״שעת החינוך״ יחד עם גל אסלן, מחנכת במסגרת תוכנית חותם ואיתי צ׳ופ, תלמיד י״ב בתיכון באילת. במסגרת הפרק הם דנים בשעת החינוך ומה שמסביבה.