נועה פרג מנציחה עם איליי מרדכי את חברותיו תיפי (תפארת) לפידות וריני (רינת) הודיה זגדון ז"ל שנרצחו במסיבה בנובה ב 7.10.2023.
שעה של שירים שהושמעו, הוקדשו ונכתבו למענן ת.נ.צ.ב.ה.