בפרק הזה של מדברים עליה עם תני אנחנו מדברים על מעברו מקנדה, על האהבה שלו להוקי, אוכל וטעויות בעברית