עם אילו דילמות מוסריות ומקצועיות אנשי התקשורת מתמודדים בימים אלה? כיצד נוצר טשטוש בין עובדות לנרטיבים במלחמה?

מה איש תקשורת לא צריך לשדר בזמן הקרבות? והאם בכלל התקשורת יכולה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה בזמן מלחמה?

פרופ' ליאב אורגד ופרופ' יניב רוזנאי משוחחים עם רביב דרוקר, מבכירי העיתונאים במדינת ישראל, על תפקיד התקשורת בזמן מלחמה.