לאחר מלחמת העולם השנייה, חולקה גרמניה לשני אזורי שליטה. המערבי בראשות ארה״ב,
בריטניה וצרפת והמזרחי בראשות ברית המועצות. כך נולדה חלוקת גרמניה שליוותה את המלחמה הקרה
בחצי השני של המאה ה20. אלדד בק – סופר ושליח ״ישראל היום״ לאירופה יספר את סיפורה של גמניה,
השפעת חלוקתה עד היום על הפוליטיקה הגרמנית וכמובן על ישראל.