פרק זה עוסק בהתנגשות בין האסלאם והמערב.מתי נפגשו לראשונה האסלאם והמערב? האם הם סותרים אחד את השני? מה הוא הגוף הדומיננטי אצל המהגרים המוסלמים באירופה?