בחודשים האחרונים אנו עדים לעליית מתח בין יהודים לנוצרים בירושלים.

ההיסטוריה בין שתי הדתות ארוכה וסבוכה, אך גם משותפת. בפרק זה ד״ר פנחס ביבלניק יסקור את תולדות הנוצרות וצמיחתה מהיהדות, המאבק בין שתיהן וכמובן יחסי האיבה והשנאה.