עד כמה אנחנו באמת מכירים את השכנים שלנו? בסדרת הפרקים ״המאה הפלסטינית״
ד״ר מיכאל מילשטיין יסקור את ההתפתחויות והדמויות המשפיעות בחברה הפלסטינית
מתחילת המאה ה – 20 ועד היום.
בפרק הראשון, האירועים המשמעותיים, הדמויות המרכזיות ושלל ההתפתחויות מתחילת המאה
ה – 20 עד מלחמת ששת הימים.