מפעל ההתנחלויות. צמד המילים הזה מעורר בכל אחד ואחת מאיתנו מטען של רגשות שונים ומשונים, אך יצא לכם לחשוב- האם מפעל ההתנחלויות הצליח?
בשעה מרתקת, פרופ' סיון הירש הפלר, חברת סגל בביה"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שתחום התמחותה הוא התנהגות פוליטית ורדיקליזם פוליטי, בחונת במחקריה את המניעים לקיצוניות ואלימות פוליטית וכיצד ניתן למתן השפעתם של תהליכים אלה על מנת לעודד דינמיקה פוליטית שאינה אלימה, הגיעה לדבר על ספר חדש עליו עמלה כ-10 שנים הבוחן את שאלת ההצלחה של מפעל ההתנחלויות.
בספר היא הציגה מהי בעצם קבוצה, סקרה את מפעל ההתנחלויות מרבדים שונים וכמובן- בחנה מהי הצלחה?
אז מה אתם מהמרים? מפעל ההתנחלויות הצליח או לא? מוזמנים להאזין לפרק ולהחליט בעצמכם