השיח הכלכלי המתווך על ידי הפוליטיקאים והתקשורת מוטה פעמים רבות ומונע מתוך אג'נדה ואינטרסים שלא תמיד מעוגנים בעובדות. פרופסור עומר מואב מנפץ מיתוסים על השיטה הקפיטליסטית, מסביר מדוע לדעתו זו הדרך היעילה ביותר לדאוג לרווחת החלשים וגם כיצד באמת אפשר לצמצם את הפקקים בכביש?