דוקטור סיון הירש הפלר חוקרת את הקשר שבין זהות דתית לבין פעילות פוליטית אלימה ובלתי חוקית. כיצד מתרחשת הקצנה ומה הגורם לפעילות אלימה? ההשפעה של פעילות אלימה לא חלה רק על האינדיבידואל – החשיפה לאלימות מתמשכת במסגרת סכסוכים משפיעה באופנים שונים על העמדות הפוליטיות של הצדדים לסכסוך.