לאורך ההיסטוריה האנושית הביעו בני אדם ביקורת כלפי ההנהגה באמצעות מחאות. אין ספק כי מחאה, כאשר מתבצעת בצורה נכונה, עשויה לשנות סדרי עולם. עו״ד אמי פלמור, אשר כיהנה בין היתר כמנכ״לית משרד המשפטים וכיום ראש התכנית למיגור הגזענות באוניברסיטת רייכמן, תתאר את רכיביה של מחאה מוצלחת והאופן בו זו מתנהלת, תוך מיקוד במחאת יוצאי אתיופיה, כאן בישראל.