בציבוריות הישראלית מלחמת העולם השנייה מתקשרת ישירות ובעיקר לשואה ולסיפורי הגבורה במרד גטו ורשה והפרטיזנים. אך היו גם סיפורי גבורה נוספים. כמיליון וחצי חיילים יהודים נלחמו כנגד הנאצים במלחמת העולם השנייה. בחזית המזרחית, שם המלחמה הייתה האכזרית והקשה במיוחד – שירתו 500 אלף יהודים בצבא האדום. סגן אלוף אסף אפרתי ממוזיאון היהודי הלוחם במלחמת העולם השנייה יספר את חלקם המכריע של יהודים בצבא האדום ותרומתם המערכת לניצחון.