בשבועות האחרונים פרצה מלחמה במזרח אירופה, מלחמה שיכולה לדרדר את העולם למלחמת עולם שלישית. נבחן מה הם מקורות הסכסוך, מה הן מטרותיה של רוסיה ומה עובר בראשו של העומד בראשה.