פרק מיוחד מכנס כ"ט בנובמבר של המכון לחירות ואחריות, בסימן "ישראל: מדינה בוחרת, אתגרים וחוסן דמוקרטי״.
אחרי שלוש שנים של סבבי בחירות בלתי פוסקים, נראה שישראל הגיעה להכרעה – בדרך לממשלה יציבה בראשות נתניהו. הממשלה המסתמנת לא מבזבזת זמן ומעוניינת לקדם, מיד, מגוון הצעות הנוגעות למערכת המשפט ולחוקי היסוד. פסקת התגברות, חוק יסוד: החקיקה, הוועדה למינוי שופטים ועוד נושאים רבים יידונו בפרק הזה, אך ברקע גם האתגרים הבטחוניים המקומיים, האזוריים והגלובליים.

המרואיינים:
פרופ' יניב רוזנאי, סגן דיקן ביה"ס למשפטים
איל ארד, אסטרטג ומנהל קמפיינים
האלוף במיל' עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה
פרופ' קרין נהון, ראש חטיבת דאטה, ממשל ודמוקרטיה
חברי הכנסת שמחה רוטמן (הציונות הדתית) ונעמה לזימי (העבודה)
ד"ר אמנון כוורי, מרצה בכיר במכון לחירות ואחריות