השעה הבינתחומית מארחת את פרופסור יואב גלבר, מהיחידה לעמיות יהודית. בתכנית נבדוק האם יש קשר בין שואה לתקומת מדינת ישראל? "מעטים מול רבים" – למי הכוונה? נשוחח על מלחמת השחרור, ומעט על ששת הימים והסוגיה הפלסטינית, שמעסיקה עד היום.