היום לפני 105 שנים, התרחשה ברוסיה ״מהפכת אוקטובר״ שסימלה את סוף שלטונו של הצאר והקמתה של המדינה הקומוניסטית הראשונה – ברית המועצות. בפרק זה פרופסור יונתן דקל – חן, מהאוניברסיטה העברית, יסקור את ברית המועצות על שלל תחומיה: המנהיגים, ההחלטות החשובות והשפעתה של ברית המועצות על העולם.

Сегодня, 105 лет назад, в Российской империи произошла «Октябрьская революция», котороя ознаменовала собой конец царской эпохи и создание первого коммунистического государства – Союза Советских Социалистических Республик (СССР).
В этой серии мы поговорим о предводителях, решениях и влиянии СССР на мир.