מאז נפילתה של ברית המועצות, ארצות הברית נשארה מעצמת העל היחידה בעולם. בשנים האחרונות נראה שצומחת מעצמת על חדשה, סין. יובל ויינרב יסביר איך באמת אנחנו צריכים להבין את סין