בפרק זה נארח את היזמים עמית פישר ואלול סוכובולסקי שניהם מתחום העיצוב התעשייתי שלאחרונה היו באקסלרטור אימפקט של 8200
לעמית מיזם מתחום הsport.tech המאפשר לאנשים עם לקות ראייה לבצע פעילות ספורטיבית ללא מלווה ולאלול מיזם שבעזרת אביזר טכנולוגי חכם עוזר לנפגעי חוט שדרה בכל הקשור בחוויה המינית שלהם

נדבר על איך אפשר להגיע לתחום הסטרטאפים למען אנשים בעלי מוגבלויות מתחום העיצוב, מיניות, אקסלרטורים, מה הנתח של תחום בעלי המוגבלויות מעולם האימפקט, הקשיים, עיצוב מכליל ואולימפיאדת פריז

8200 Impact:
https://impact.8200.org.il/#who-we-are