אנחנו ב "Evolution", לא "Revolution".
המלחמה מורגשת באקוסיסטם שחווה התקררות, בפרק נשאל את מנכ״לית חממת הפודטק ״פרש סטארט״, גב׳ נגה סלע שלו

מה אפשר ללמוד מהמצב החדש, מהן השאלות המחייבות החדשות שהתעשייה תידרש להוכיח, ולאן ילכו המשקיעים החדשים.

אלו דרך סיפור חממת הפודטק הצפונית שמתמודדת עם האתגרים החדשים ודרך תחום הבשר המתורבת שבמוקד הסערה העולמית.