לאחר פלישתה של גרמניה הנאצית לשטחי ברית המועצות במבצע ברברוסה, החלו רציחות שיטתיות של היהודים החיים בשטחי ברית המועצות. פרופסור דן מיכמן והגברת שולחני יספרו את סיפורם של מיליון וחצי יהודים שנרצחו בגאיות הריגה ורצח המוני של כפרים ועיירות שלמות בשטחי ברית המועצות.