תכנית מיוחדת של "השעה הבינתחומית" – ציקי ישי מביא את כל הקולות הכי חמים ומעניינים מהיום השני לועידה.