בפרק זה נעסוק במבצע ״חומת מגן״ – המבצע אשר מיגר את הטרור

הפלסטיני בתחילת שנות ה2000. תת אלוף גל הירש, אשר פיקד בדרגות

הגבוהות ביותר בצה״ל בזמן המבצע, מספר את הסיפור של המלחמה הזאת

מעיניו של מפקד בכיר ואחד ממקבלי ההחלטות.