פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן
הכנסת ותפקודה בשגרה ובחירום; האם יש לנו אמון בכנסת? האם הכנסת שלנו גדולה מספיק? מה עושה לנו "החוק הנורווגי"? למה יש לנו כל-כך הרבה הצעות חוק פרטיות ומה יוצא מהן?

על אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם ד"ר אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה