SAWA – חיים ביחד. ראיון עם צמדים ערבים ויהודים. לכל זוג הייחוד שלו – חברי ילדות, שכנות, שותפים ללימודים, למקצוע או ליצירה. בראיון אנחנו נחשפים לקשר היומיומי בין יהודים לערבים ולאפשרות של חיים במציאות מורכבת ומשותפת.
מגישים: קארין קוסא ומולהם קינאני.
בפרק זה ניב ארביב דוגו ודניאל אקלה, חבריו של מולהם (מגיש התכנית) ללימודי הפסיכולוגיה, סיפרו על הקשר המיוחד שנוצר בין שלושתם והפך אותם ל"קיבוץ גלויות" אמיתי.