מתארחת אורית ראובני, דוברת אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) ומשתפת בהיבט התקשורתי של תהליך ההכרה באוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל, איך מתרגמים חזון חינוכי לאסטרטגיה תקשורתית וגם על כרוניקה של תקשורת.