בישראל חיים כ-800 אלף א.נשים עם מוגבלות בגילאי העבודה. רק כ-57 אחוזים מכלל הא.נשים עם מוגבלות מועסקים בשוק העבודה, שיעור הנמוך משמעותית משיעור התעסוקה של האוכלוסייה ללא מוגבלות.

באוגוסט 2016, אושרה הצעת החוק למתן שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה הישראלי. החוק מחייב כל גוף ציבורי לשלב לפחות 5% עובדים עם מוגבלות.

טרום הצעת החוק, הוקם דף הפייסבוק סיכוי שווה – לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה". פעילות התנדבותית שהתחילה עם אבא לילדה עם מוגבלות.

 

בפרק 12 של "לא רק יח"צ, אורן הלמן, מייסד דף הפייסבוק "סיכוי שווה", משתף איך מעלים על סדר היום הציבורי, הפוליטי והתקשורתי נושא כל כך מורכב כמו העסקת א.נשים עם מוגבלות, ואיך עושים יחסי ציבור לפרויקט התנדבותי