בפרק 15 של 'לא רק יח"צ', שלומי שפר, מנהל קשרי החוץ של קבוצת שטראוס בשיחה על מעברים; מעיתונאי לדובר בגוף ממשלתי ומשם לדובר בגוף עסקי. שלומי משתף בסדר היום של דובר בגוף ממשלתי, בהבדלי התפיסה של דובר בגוף ממשלתי לעומת דובר בגוף עסקי-פרטי, על האתגר התקשורתי של קבוצת שטראוס בתקופת הקורונה, וגם למה הוא מנהל קשרי החוץ ולא דובר.